Om Robin Teigland

Hon kallas “Sveriges startup-professor” och Sveriges första “Ocean tech professor” eller rätt och slätt “Digitaliseringsprofessorn”.

Robin Teigland är professor inom Management of Digitalization, på avdelningen Entrepreneurship and Strategy vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). 2017, 2018, och 2019 utsågs hon till en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknik av affärsmagasinet Veckans Affärer och år 2019 rankades Robin Teigland även som en av Sveriges 100 bästa offentliga talare.

Innan Chalmers var Robin Teigland professor vid Handelshögskolan i Stockholm, den sjätte kvinnliga professorn sedan skolans grundades år 1909.

Robin är även chef för Ocean Data Factory Sweden, Sveriges första nationella havsdata-lab, som främjar innovation baserat på tillämpningen av AI på havsdata. Uppdraget är att se till att Sverige spelar en ledande roll i utvecklingen av den globala blå ekonomin och att se till att havet och dess resurser förvaltas på bästa möjliga och mest hållbara sätt.

Dessutom är Robin social entreprenör och arbetar för att utveckla en blå cirkulär ekonomi i Peniche, Portugal under Peniche Ocean Watch Initiative (POW). Här jobbar hon med att skapa förutsättningar för blå cirkulär ekonomi och med att lyckas nå bästa praxis globalt för hantering av havsavfall och regional föryngring. Studenter, digitala nomader, entreprenörer, frilansare och andra från när och fjärran är välkomna till Peniche för att arbeta med POW-relaterade praktikplatser eller med sina egna projekt som fokuserar på FN:s hållbarhetsmål # 14 – Life Under Water och # 11 – Sustainable Cities and Communities.

Hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation, hållbarhet och entreprenörskap. En röd tråd i Robin Teiglands forskning är de informella och nya nätverk som skapats genom internet och hur ny teknik möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser och även utmanar långvariga institutionella strukturer.

Robin Teigland har en BA (business administration) i ekonomi med hedersbevis från Stanford University, en MBA från Wharton School, en MA i International Studies från University of Pennsylvania, och en Ph.D i Business Administration från Handelshögskolan. Hon har tidigare arbetat med riskkapitalbolag i Silicon Valley, varit konsult hos McKinsey i Sverige samt i Spanien, medtech start-up entreprenör i Norge, verksamhetsstyrning för Esso i Chile, aktiehandel i Spanien, och international banking i USA.

Teigland intervjuas ofta om hennes forskning i svensk och internationell media och är en internationellt efterfrågad talare. Vid flera tillfällen har hon listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter. Teigland växte upp i Nashville Tennessee (men du lär inte höra henne sjunga) och flyttade till Sverige 1992.